Privacy verklaring en cookies

Safari Design stelt in nauw overleg met u uw persoonlijke reis samen. Dit resulteert in een persoonlijke en servicegerichte relatie met u als klant. Het is vanzelfsprekend dat Safari Design professioneel omgaat met de gegevens die u aan ons verstrekt.

Als u de website van Safari Design bezoekt respecteren wij uw privacy en wordt de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, zoals bijvoorbeeld een offerte aanvraag of het invullen van het contact formulier, vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke gegevens stellen wij niet ter beschikking aan derden zonder uw toestemming.

Contactformulier Zodra u via onze website een offerte aanvraagt, het contactformulier invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u naar ons stuurt bewaard totdat de inhoud volledig is beantwoord en afgehandeld.

Sociale kanalen Via onze website kunt u ons ook volgen via Facebook, Instagram en LinkedIn om zo informatie te kunnen delen met bekenden via de sociale media. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het betrokken sociale kanaal zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Wilt u weten wat deze partijen doen met de gegevens die zij met deze codes verwerken? Lees dan de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Instagram.

Cookies Graag willen wij onze website goed voor u laten functioneren en daarom maken wij gebruik van cookies. Deze cookies registreren uw surfgedrag anoniem. Op deze manier kunnen wij via Google Analytics anoniem het surfgedrag analyseren en profiteert u bij een volgend bezoek van een optimaal functionerende website. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bekijken van de website geen cookies gebruikt.

Uw Gegevens Safari Design hecht veel waarde aan u als klant en potentieel geïnteresseerden. Daarom geven wij u graag transparante informatie over hoe wij omgaan met de door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens.

Persoonsgegevens – Wanneer en Waarom? Safari Design verzamelt, verwerkt en gebruikt alleen de persoonsgegevens die u als klant of geïnteresseerde aan ons ter beschikking stelt. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor doeleinden binnen het kader van ons werk en de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming.

Met uw toestemming slaan wij uw persoonlijke gegevens op om het contact zo efficiënt mogelijk te maken ten behoeve van het ontwerpen en het uitvoeren van uw reis. Uw gegevens bewaren wij voor een periode van zeven jaar en daarna worden ze vernietigd, tenzij u ons toestemming geeft om de gegevens te behouden. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens – Hoe worden ze verwerkt? De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt. Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Tenslotte worden uw gegevens opgeslagen en gebruikt voor zover wij daartoe juridisch zijn verplicht, bijvoorbeeld op grond van overheids- of justitiële voorschriften of in het kader van een juridische procedure noodzakelijk mocht zijn. De persoonsgegevens, die bij ons zijn opgeslagen worden door ons maximaal beschermd, teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen.

Persoonsgegevens – Bijwerken U heeft wettelijke rechten op informatie over de persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen en op correctie, verwijdering en blokkering van deze persoonlijke gegevens. Safari Design richt zich op persoonlijke dienstverlening en u kunt van deze rechten het snelste gebruik maken door direct contact met ons op te nemen via telefoon of e-mail. Gegevens die wij krachtens wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, kunnen helaas niet gewist worden, wel voor alle andere doeleinden geblokkeerd.

Vragen over de gegevensbescherming? Indien u vragen heeft over de gegevensbescherming of gebruik wilt maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact opnemen via

lotte@safaridesign.nl

+31 (0) 6 22 80 32 98


Disclaimer De inhoud van deze verklaring kan en zal af en toe wijzigen, zonder expliciete waarschuwing vooraf, bijvoorbeeld door een aanpassing van de wetgeving of van onze website. Dit statement is op 22-08-2018 voor het laatst aangepast.

Persoon
Aanmelden voor de nieuwsbrief